Huiskamerkring gesprek met als thema: Bidden….. hoe,wat, waarom.


De Pastorale Raad van de Terptsjerke in Akkrum organiseert 5 avonden en een middag huiskamergesprekken met ongeveer 10 mensen. Dominee Wollenberg leidt deze bijeenkomsten. Het thema is “Het gebed”.

Er zijn veel vragen over het gebed en dat willen we samen delen in alle openheid. Een uitspraak van Albert Schweitzer zal zeker naar voren komen: Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld. U/ jij bent van harte uitgenodigd als je mee wilt denken. De avonden zijn bij iemand thuis en zijn op : Opgave kan bij R. Huitema huite10@hetnet.nl of R. Wollenberg r.wollenberg@upc.nl

  •  Maandagavond 4 febr
  •  Vrijdagavond 8 febr.
  •  Dinsdagavond 12 febr.
  •  Donderdagavond 14 febr.
  •  Dinsdagmiddag 19 febr.
  •  Woensdagavond 27 febr.