Zending, werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De doelstelling/taak van ZWO is om zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking in de schijnwerper te zetten. We doen dit bij onze eigen gemeente door middel van het innen en verantwoorden van collectes waarbij we o.a. gesteund worden door Kerk in actie.  

Wij hebben ons verbonden als protestantse gemeente Akkrum aan meerjarige projecten in Ghana. Door middel van collectes, thema-diensten en nieuwsberichten in ons kerkblad vragen we hier aandacht en betrokkenheid voor.

Ook via het organiseren van speciale thema-diensten  en/of zendingsdiensten vragen we aandacht voor ons werkgebied. Ook proberen wij via het (mede) organiseren van ontmoetings-bijeenkomsten met bijvoorbeeld statushouders of het meewerken aan bezinningsmaaltijden ons steentje bij te dragen aan de sociale taak die wij als commissie hebben.

Heb je belangstelling om hier samen met ons een bijdrage te leveren, dan kun je contact opnemen via onderstaande mailadressen.

Groeten en tot ziens: Baukje, Hielke, Kees & Tsjebbe