Diaconie protestantse gemeente Akkrum

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt de diaconie en het maatschappelijke werk van de kerk, genoemd. Diakenen  zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, vluchteling zijn, schulden of die door andere oorzaken hulp of uitzicht  nodig hebben. Dit in nauwe samenwerking met de Zendingscommissie, die zich in het bijzonder inzet voor projecten in arme landen, maar ook met een heel aantal kerkleden die ons helpen waar nodig is. Bijvoorbeeld met het organiseren van een ontmoetingsmiddag, een speciale maaltijd  of andere dingen, zoals het rondbrengen van een kerstattentie.

Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben. Dat is een belangrijke opdracht van de kerk; vanuit ons geloof zorg hebben voor elkaar en naar elkaar omzien.

Wat doet de diaconie?
De diaconie is op verschillende  fronten actief. De diaconie verzorgt onder andere de collectes tijdens de zondagse kerkdienst. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij inloophuizen, jeugdzorg en ouderenwerk en helpen zij individuele personen. Dit is een onderdeel dat minder zichtbaar is maar wel heel waardevol werk.

Ook bemiddelt de diaconie in burenhulp. Mocht u persoonlijk bijzondere hulp nodig hebben of kent u iemand die hulp nodig heeft, schroom niet en neem contact op met Baukje Kingma  tel. 0566-842231, voor burenhulp. 

Het college van diakenen bestaat uit:

Fimke Wind, Adri Stevens, Annette Pronk, Baukje Kingma en Immy van der Veen