Pastoraat

Soms kom je in situaties terecht die vragen bij je oproepen. Vragen als: wie helpt mij? Bestaat er een God? Waar is Hij dan? Wie ben ik? Hoe kan ik omgaan met dit probleem? Hoe kan ik me goed voorbereiden op deze grote stap in mijn leven?

Het is fijn wanneer je deze vragen kunt delen. Daarvoor is het pastoraat.

Hier kun je je hart luchten, maar ook kunnen we samen op zoek naar wie God hierin wil zijn en hoe je Zijn hulp kan krijgen. Zo is het pastoraat niet alleen de plek waar je je verhaal kwijt kunt, maar ook de plek om richting te krijgen en God beter te leren kennen.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de pastorale raad, Thea Sevinga.  Zij kan  u verder doorverwijzen naar één van onze ouderlingen of de kerkelijk werker.

Contact gegevens:
Thea Sevinga (voorzitter Pastorale Raad)
0566-652008