Wat kun je op zondagochtend verwachten in de kerkdienst?
Elke zondag komen we om 09.30 uur (tenzij anders aangegeven) bij elkaar voor een kerkdienst. Bij elke samenkomst komen een aantal vaste onderdelen terug.

Binnenkomst & kinderen
In de kerk kun je zelf een plekje opzoeken. Er zijn geen vaste plekken. Er is oppas voor de kleinsten (in het gebouw de Lantearne aan de overzijde van de kerk) en voor de kinderen van de basisschool is er elke zondag kindernevendienst. Kinderen vanaf 4 jaar starten in de kerk en gaan samen met de leiding van de kindernevendienst voor het lezen van de bijbel uit de kerk. In de zomer vakantie is er geen oppas voor kinderen tot 4 jaar. 

Bidden
We geloven dat we God alles mogen vragen of vertellen wat we willen en dat Hij ons hoort. We bidden voor mensen uit onze gemeente die het moeilijk hebben of juist ergens blij mee zijn en we bidden voor problemen in onze omgeving of wereldwijd. Heb je zelf een gebedspunt dan kun je deze voor de dienst inleveren in de hal. 

Lezen & preek
De voorganger of iemand uit de kerk leest een stuk voor uit de Bijbel. Daarna legt de voorganger het bijbelgedeelte uit. Daarin wordt verteld door wie de tekst is geschreven, wat er mee wordt bedoeld en wat we hiervan kunnen leren.

Zingen & muziek
Tijdens elke samenkomst zingen we samen. We gebruiken daarvoor meest al het Liedboek. Alle liedteksten worden getoond via de beamer.

Geven
We geloven dat alles wat we hebben ons door de God is gegeven. We delen daarvan graag uit aan wie het nodig heeft. Elke dienst houden we daarom collectes. Daarvoor wordt een collectezak doorgegeven waarin je een willekeurig bedrag mag stoppen als je dat wilt. 

Zegen
God belooft in de Bijbel dat Hij altijd bij ons wil zijn. De voorganger spreekt die belofte van God uit aan het eind van elke dienst. We noemen dat de zegen. Heb je na de dienst vragen of wil je napraten, spreek gerust iemand aan. 

Fries
Een aantal keer per jaar worden er in de kerk Friese diensten gehouden. In de agenda staat aangegeven wanneer er een Friese dienst is.

Kleding
De meeste bezoekers dragen gewone kleding. Je hoeft je niet speciaal te kleden als je naar de kerk komt. De voorganger kan soms speciale liturgisch kleding dragen.