Algemene informatie kerkdiensten Protestantse Gemeente Akkrum

Iedere zondagmorgen ben je van harte welkom in de kerkdienst in de kerk in Akkrum, Om ‘e Toer 6. 
De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur tenzij anders vermeld. 

Kindernevendienst.

Voor de kinderen van basisschool leeftijd is er elke laatste zondag van de maand een speciale dienst. Deze dienst vindt plaats in de Lantearne en begint om 09.30 uur. 

Jeugdkerkcafé

Voor de jeugd vanaf de middelbare school is er tijdens de reguliere dienst een eigen dienst. De jeugd begint in de kerk, verzamelen op de “kreake” en gaan voor de schriftlezing naar de Lantearne om een eigen dienst te vieren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal van YFC. De jeugd komt niet weer terug in de kerk. JKC is niet iedere zondag maar eens in de 2 á 3 weken. 

Thuis kijken of luisteren?

Dat kan! Via de onderstaande link kunt u de dienst zowel live als op een ander tijdstip de dienst volgen.