Adresgegevens

 Dringelstrjitte 13, 8491 CR Akkrum

 

Postadres

Feansterdyk 47, 8491 BV Akkrum (scriba)  
info@pgakkrum.nl

Huren

Verhuur van gebouwen
verhuur@pgakkrum.nl

Elkaar ontmoeten

Pastorale Raad , Mevrouw  T.  Sevinga 0566-652008

Contactgegevens

Predikant

Onze gemeente is momenteel vacant. Mocht u dringend behoefte hebben aan een predikant, denk aan ernstige ziekte en bij overlijden, dan kunt u dit aan de scriba laten weten; zij zal zorgen voor het contact met het crisis pastoraat (info@pgakkrum.nl  of 06-27555162)

Voor overige pastorale ondersteuning kunt u contact zoeken  met een pastorale ouderling of uw contactpersoon.

Pastoraat

Voorzitter: Mevrouw T. Sevinga, 0566-652008, mentsevinga@kpnmail.nl

Kerkenraad

Scriba Mevr. W. Hooghiemster, Feansterdyk 47, 8491 BV Akkrum, info@pgakkrum.nl

Voorzitter Dhr. G. Wielinga, 06-23570063

Ledenadministratie

Mevr. M. van der Meer van der Wolf, It Finlân 10, 0566 – 651367

Preekvoorziening

Mevr. I. v/d Veen, 06 -38765343,  byvdveen@upcmail.nl 

College van Kerkrentmeesters

Administrateur Dhr. S. Hannema, Adam Hurdridersstrjitte 2, 8491 DR, AKKRUM, 0566 – 652393, administratie@pgakkrum.nl

Voorzitter Dhr. K.D. van der Heide, 06-22947228

Koster Mevr. A. Kneefel van den Berg, 06-23650766

Verhuur gebouwen

Dhr. T. Andringa, verhuur@pgakkrum.nl

Verhuur bij overlijden 

Dhr. T. Andringa, 06-34930071 (b.g.g. 06-22947228) 

Kerkblad

Mevr. M. de Jong – de Bruin, 0566 – 652753