Adresgegevens

 Dringelstrjitte 13, 8491 CR Akkrum

 

Postadres

Feansterdyk 47, 8491 BV Akkrum (scriba)  
info@pgakkrum.nl

Huren

Verhuur van gebouwen
verhuur@pgakkrum.nl

Elkaar ontmoeten

Pastorale Raad , Mevrouw  T.  Sevinga 0566-652008

Contactgegevens

Predikant

Mevrouw A.I.S. de Vries, 06-24916733, ageeth.de.vries@kpnmail.nl, Rieger 8, 9247 GM Ureterp. Beschikbaar op de werkdagen maandag, dinsdag en donderdag. Overige dagen of bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de scriba info@pgakkrum.nl  of 06-27555162 of met een pastorale ouderling of uw contactpersoon.

Pastoraat

Voorzitter: Mevrouw T. Sevinga, 0566-652008, mentsevinga@kpnmail.nl

Kerkenraad

Scriba Mevr. W. Hooghiemster, Feansterdyk 47, 8491 BV Akkrum, info@pgakkrum.nl

Voorzitter Dhr. G. Wielinga, 06-23570063

Ledenadministratie

Mevr. M. van der Meer van der Wolf, It Finlân 10, 0566 – 651367

Preekvoorziening

De heer W. van der Heide, It Finlan 24, 06-50672705, preekvoorziening@pgakkrum.nl

College van Kerkrentmeesters

Administrateur Dhr. S. Hannema, Adam Hurdridersstrjitte 2, 8491 DR, AKKRUM, 0566 – 652393, administratie@pgakkrum.nl

Voorzitter Dhr. K.D. van der Heide, 06-22947228

Koster Mevr. A. Kneefel van den Berg, 06-23650766

Verhuur gebouwen

Dhr. T. Andringa, verhuur@pgakkrum.nl

Verhuur bij overlijden 

Dhr. T. Andringa, 06-34930071

Dhr. K.D. van der Heide, 06-22947228) 

Kerkblad

Mevr. M. de Jong – de Bruin, 0566 – 652753