Bezoek ons

We komen bij elkaar in de Terptsjerke en in ons gebouw de Lantearne. Aan de voorzijde van de dorpskerk is ruimte om de auto te parkeren.

Dringelstrjitte 13 / Om ‘e Toer 6
8491 CR  AKKRUM.

Ons post adres

Feansterdyk 47, 8491 BV Akkrum (scriba)  
info@pgakkrum.nl

Huren

Verhuur van gebouwen
verhuur@pgakkrum.nl

Elkaar ontmoeten

Behoefte om verder te praten? Kerkelijk werker Mark Schippers is altijd bereid voor een ontmoeting en gesprek om verder kennis te maken

markschippers@outlook.com 
Mobiel 06 – 20 450 796

045

Overige contactgegevens

Voorzitter kerkenraad

Dhr. G. Wielinga, It Finlân  6, Akkrum. Tel: 06 – 2357 0063 info@pgakkrum.nl

Scriba

Mw. W. Hooghiemster, Feansterdyk 47, 8491 BV AKKRUM. Tel: 0566-650650 info@pgakkrum.nl

Kosters

Contactpersoon: Antje Kneefel, Akkrum, tel. 06-23650766

Kerkelijk werker

Dhr. Mark Schippers,   
Tel. 06-20450796, e-mail: markschippers@outlook.com
Werkzaam in Akkrum op  dinsdag, woensdag en vrijdag

Pastorale Raad

Contactpersoon: Mw. Thea Sevinga, Tel: 0566-652008

Kerkelijk bureau

Mevr. W. v.d. Meer – v/d Wolf, It Finlân 10, 8491 GR, AKKRUM, Tel: 0566 – 651367

Preekvoorziener

Mevr. I. v/d Veen, Tel: 06 -38765343, e-mail: byvdveen@upcmail.nl 

Administratie

Dhr. S. Hannema, Adam Hurdridersstrjitte 2, 8491 DR, AKKRUM, Tel: 0566 – 652393, e-mail: administratie@pgakkrum.nl

Kerkblad ‘Op weg’

Mevr. M. de Jong – de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, AKKRUM, Tel: 0566 – 652753