Bezoek ons

We komen bij elkaar in de Terptsjerke en in ons gebouw de Lantearne. Aan de voorzijde van de dorpskerk is ruimte om de auto te parkeren. 

Dringelstrjitte 13 / Om ‘e Toer 6
8491 CR  AKKRUM. 

Ons post adres

 De Seine 10, 8494 PG, NES.  
info@pgakkrum.nl

Huren

Verhuur van gebouwen
verhuur@pgakkrum.nl

Elkaar ontmoeten

Behoefte om verder te praten? Kerkelijk werker Mark Schippers is altijd bereid voor een ontmoeting en gesprek om verder kennis te maken

markschippers@outlook.com 
Mobiel 06 – 20 450 796

045

Overige contactgegevens

Voorzitter kerkenraad

Dhr. B. Sieperda, W.J. Koopmansstrjitte 30, 8491 DN, AKKRUM, Tel: 0566 – 651523

Scriba

Mevr. J. Schippers – Buruma,  De Seine 10, 8494 PG, NES , Tel: 0566 – 652260, e-mail: info@pgakkrum.nl

Kosters

Contactpersoon: Dhr. Sytze Vellema, AKKRUM, Tel: 0566 – 651059

Kerkelijk werker

Dhr. Mark Schippers,   
Tel. 06-20450796, e-mail: markschippers@outlook.com
Werkzaam in Akkrum op  maandag, dinsdag en vrijdag

Pastorale Raad

Contactpersoon: Dhr. R. Huitema, Sake Visserstrjitte 32,  AKKRUM, tel: 0566 – 653423

Kerkelijk bureau

Mevr. W. v.d. Meer – v/d Wolf, It Finlân 10, 8491 GR, AKKRUM, Tel: 0566 – 651367

Administratie

Dhr. S. Hannema, Adam Hurdridersstrjitte 2, 8491 DR, AKKRUM, Tel: 0566 – 652393, e-mail: administratie@pgakkrum.nl

Kerkblad ‘Op weg’

Mevr. M. de Jong – de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, AKKRUM, Tel: 0566 – 652753