Geloof ontdekken

Binnen de kerk hebben we verschillende mogelijkheden om in gesprek te komen over levensvragen en christelijk geloof. 

Huiskamer gesprekken

In de winter maanden  organiseren we gemeente breed diverse huiskamer gesprekken. Tijdens deze avonden gaan we in kleine groepen in gesprek over geloof. 

De data voor de huiskamergesprekken worden van tevoren bekend gemaakt.

Aanmelden voor de gesprekken kan door een email te sturen naar: info@pgakkrum.nl

Belijdenis gespreksgroep

De belijdenisgespreksgroep is voor gemeenteleden die geen belijdenis hebben gedaan. Als je deze gespreksgroep  wilt volgen mag je en kun je besluiten om belijdenis te gaan doen. 

Wil je meer weten over deze gespreksgroep dan kun je contact opnemen met mevr. T. Sevinga van de pastorale raad.