Overlijden

Het verlies van een geliefde is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Het gemis van deze geliefde kan geen mens, en ook de gemeente, op geen enkele manier compenseren. Toch willen we als protestantse gemeente graag meeleven.

Direct na een overlijden is het van belang om dit te melden aan de kerkelijk werker (zie contactgegevens). In overleg wordt gezocht naar een moment waarop de afscheidsdienst wordt voorbereid. Op de eerstvolgende zondag wordt de naam van de overledene genoemd. Ook wordt een ‘in memoriam’ geplaatst in het eerstvolgende kerkblad. Dit alles uiteraard in overleg met de nabestaanden.

Na de uitvaart volgt een periode van verwerking die ieder mens anders ervaart. Ook in deze periode willen wij er voor u zijn. In een aantal situaties neemt de voorganger of wijkouderling zelf contact met u op. Is dit om wat voor reden dan ook niet het geval, dan kunt u altijd zelf een beroep doen op de voorganger of uw wijkouderling. Wij zijn er voor u.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (voorafgaand aan de adventstijd) worden in de ochtenddienst alle overledenen van het voorbije kerkelijk jaar genoemd. Daarbij wordt een kaars ontstoken als teken van de hoop die we door de Opgestane Here Jezus Christus mogen hebben. Voor deze kerkdienst worden betrokkenen persoonlijk uitgenodigd.