Dopen

U kunt kiezen om uw kind in de protestantse gemeente van Akkrum te laten dopen. Ook kunt u zelf gedoopt worden.

Dopen gebeurt…
… uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
… om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
… als teken van het verbond van God met mensen
… om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap

Op zondag
Een doopdienst vindt in de Protestantse Kerk over het algemeen plaats op zondagmorgen in het midden van de gemeente. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen. Vaak is er ook de mogelijkheid in de nacht voor Pasen te laten dopen. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling.

Water
De doop is in de Protestantse Kerk een sacrament, een heilige handeling. Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Mensen kunnen opbloeien, maar ook kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, de naam van elk mensenkind is geborgen in de palm van Gods hand. Soms wordt er zalf op het voorhoofd van de dopeling aangebracht als teken van Gods nabijheid en inspiratie of zout op de tong, dat nooit zijn kracht verliest. Dooprituelen kunnen per samenkomst verschillen.

Lid van de kerk
Een dopeling wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders lid zijn of worden van de kerk. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.

Kinderen en volwassenen
Veel mensen van rond de dertig zijn met vragen rond geloof en zingeving bezig. Sommigen kiezen ervoor om zich te verbinden met een kerk en laten zich als volwassene dopen. De Protestantse Kerk kent zowel de kinder- als de volwassenendoop. Andere kerken, zoals de Doopsgezinde Kerk, de Baptisten en Pinksterkerken, dopen alleen volwassenen. Veel kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.