Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)​

De Protestantse gemeente te Akkrum en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente Akkrum.

Informatie:

  • RSIN/Fiscaal nummer 824124728 – Protestantse Gemeente Akkrum
  • KvK nummer 76335577 – Protestantse Gemeente Akkrum
  • RSIN/Fiscaal nummer 824124753 – Diaconie Prot. Gemeente Akkrum
  • KvK nummer 76338223 – Diaconie Prot. Gemeente Akkrum

In onderstaande documenten kunt u alle informatie vinden. Het betreft de algemene gegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en de financiën.
 
Protestantse Gemeente Akkrum:
 
Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum:

Beleidsplan Protestantse Gemeente Akkrum

Periodieke gift

Door de ANBI status van de kerk zijn er mogelijkheden voor belastingaftrek van giften aan de kerk. Een formulier voor een periodieke gift kan worden gedownload op: Informatie periodieke giften