Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)​

De Protestantse gemeente te Akkrum en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente Akkrum.

Informatie:

RSIN/Fiscaal nummer 824124728 – Protestantse Gemeente Akkrum
RSIN/Fiscaal nummer 824124753 – Diaconie Prot. Gemeente Akkrum

In onderstaande documenten kunt u alle informatie vinden. Het betreft de algemene gegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en de financiën.
 
Protestantse Gemeente Akkrum:
 
Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum: