Veel gestelde vragen (FAQ)

Ja, je bent van harte welkom. Het (gesprek over het) christelijk geloof staat centraal in veel van onze activiteiten, maar we zijn niet allemaal christen. Iedereen is welkom om mee te praten, mee te beleven en mee te doen, ongeacht levensovertuiging.

We hebben de waarheid niet in pacht. We pretenderen niet dat we alles kunnen overzien en dan de juiste weg kiezen. Maar we zijn geraakt door de liefde en vergeving van God zoals we die zien in Jezus. En daar willen we het graag over hebben.

De voltallige LHBT gemeenschap is welkom (niet allemaal tegelijk 🙂 ). De ervaring leert dat homo’s en lesbiennes zich bij ons welkom voelen.

Nee, je kunt betrokken zijn zonder lid te worden. Daarvoor is alle ruimte.

Maar verder verdiepen gaat op een gegeven moment niet zonder commitment aan een groep. Je kunt dan lid worden. Meer weten? Neem even contact op!

De leiding van de gemeente is in handen van de kerkenraad. De leden van de raad worden gekozen uit de gemeente zelf. Daarmee willen we een afspiegeling vormen van de gemeente om zo wel overwogen beslissingen te kunnen nemen.