30 maart Stille Zaterdag

Stille Zaterdag 30 maart 2024 21.00 uur
Op Stille Zaterdag is het stil en worden we stil… We lezen uit Marcus 15 vers 40-47. In deze dienst mogen we onze doop opnieuw aanvaarden. Ook zien we al de eerste tekenen van licht en lezen het Paasevangelie. De nieuwe Paaskaars zal worden binnengebracht en wij mogen elkaar het licht doorgeven. Het feest van Christus’ opstanding wordt voortgezet op de Paasmorgen.