Goede God,
Nu wij en ons land tot stilstand zijn gekomen,
doordat het corona virus het land heeft stil gezet,
en de crisis de normale gang van zaken verstoord,
richten wij ons hart op U.

Wij komen tot u met de zorgen van ons leven,
met de zorgen waar we ons geen raad mee weten,
met de onrust die leeft in ons binnenste,
met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij liefhebben,
met het besef van kwetsbaarheid dat wij het leven niet in eigen handen hebben.

Wij bidden u, Vader in de Hemel,
voor onze dorpen en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
voor allen die ziek zijn geworden.
Wilt u nabij zijn met Uw zorg, liefde, bescherming en genezing.
Geef dat er handen zijn om te zorgen en
aandacht is voor wie dat nodig hebben.
Wij bidden U voor de mensen die werken in de zorg,
voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden.
Geef hen moed, kracht, zegen,
volharding om het werk te doen dat voor hen ligt.
Wij bidden U voor onze overheid, voor wijze beslissingen om ons land te besturen met daadkracht en zegen.

Wij bidden U, nu wij in de tijd voor Pasen uitkijken naar de opstanding,
geef ons een open harten om om te zien naar mensen in nood,
geef ons open ogen om het onrecht om ons heen te zien in deze wereld,
geef ons vertrouwen dat U alles in Uw hand heeft.
Wij bidden u dat we in de stilte en rust die we gekregen hebben mogen
ontdekken wie wij zijn en waar het in het leven op aan komt.

Goede God, ontferm U over ons, in en door deze crisis heen.
Dat wij mogen vertrouwen op U die ons zorgt en nabij is.
Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus

Amen

Mark Schippers
Kerkelijk werker Akkrum
Dorpskerk ambassadeur Noord-Nederland