Kerst engelenproject

‘Doarpsbreedhelpt’ wil met het Kerstengelenproject een sprankje hemel op aarde brengen. Juist in de donkere dagen voor Kerst hebben meer mensen behoefte aan verbinding, aandacht voor elkaar en geborgenheid. Zeker aan het einde van een jaar waar we veel op afstand van elkaar zijn gebleven, wil Doarpsbreedhelpt daarin van betekenis zijn.

Wat is het Kerstengelenproject?
In de komende periode voor Kerst, zijn er Kerstengelen actief. Dit zijn inwoners van Akkrum en Nes. Deze engelen bezorgen een attentie bij mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. De redenen zijn heel divers en uiteenlopend. Dat is ook niet vreemd, want eigenlijk kan iedereen wel wat aandacht gebruiken.

Hoe werkt het?
Je kiest er zelf voor een Kerstengel te worden. Je bezorgt dan een kleine attentie bij iemand anders. Dit gebeurt anoniem en als afzender zet je erop dat het van de Kerstengel komt. Het gaat om een blijk aandacht voor elkaar. Het is ook niet zo dat mensen je ‘zielig’ vinden als je een Kerstengel op bezoek krijgt.
Er is een begeleidende brief beschikbaar, die is te verkrijgen bij de Doarpskeamer@ of via onderstaand e-mailadres. 

Wat levert het op?
Het levert allereerst verbinding op in Akkrum en Nes. Bovendien geeft het zowel de engelen als de ontvangers heel veel voldoening. We hopen dat er veel Kerstengelen meedoen!

Meer info
Dit is een gezamenlijk initiatief van:
DoarpskeamerED
Plaatselijkbelang Akkrum/Nes
Protestantse gemeente Akkrum

Wanneer je wat meer info wilt kun je contact opnemen met
doarpskeamered@gmail.com of 06-1755 6605
info@pgakkrum.nl