Minke Heide, van der

Muziek in Lantearnetún 30 juni 15.30 uur.

Dag lieve mensen,Graag stellen wij ons even voor. Wij zijn het muziekduo Nanne Kalma enAnkie van der Meer uit Gorredijk: www.nanne-ankie.nlWe hebben in het verleden in meerdere groepen gespeeld: Pugh’s Place,Irolt, Liereliet, Kat yn’t Seil … (en tegenwoordig ook Kajto) om er een paar tenoemen.We kijken er naar uit om op zondag 30 juni een …

Muziek in Lantearnetún 30 juni 15.30 uur. Lees verder »

Tsjerke fan ‘e Moanne

Meteen na de uitbraak van de corona-pandemie in maart 2020 nam Omrop Fryslân het initiatief tot het uitzenden van kerkdiensten op zondagochtend, na overleg met de classis Fryslân. In 2020 werden de diensten eerst verzorgd vanuit de Martinikerk in Franeker. Vanaf januari 2021 zijn de diensten vanuit verschillende plaatsen in Fryslân uitgezonden als ‘Tsjerke fan …

Tsjerke fan ‘e Moanne Lees verder »