AFSCHEIDS- en BEVESTIGINGSDIENST

Zondag 19 september 2021: AFSCHEIDS- en BEVESTIGINGSDIENST
9:30 uur, Da. G. Martens, Oldeberkoop
Collecte: ‘Kerk in Actie Zending – vrede Israël/Palestina’ en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Maaike Verhoef
In deze dienst nemen we afscheid van de ambtsdragers Bertus Sieperda (kerkrentmeester-ouderling), Annemieke Riemersma (diaken) en Mirjam Blaakmeer (jeugdouderling).
Grietje van der Meulen, Rommy Wassenaar en Trientsje Broers zijn al een tijdje ‘aan het
werk’ als ouderlingen, maar zullen in deze dienst nog officieel worden bevestig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *