Kerkdienst

Zondag 26 maart 2023 – 5e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
11:00 uur, Ds. S. Ypma, Franeker

Collecte: Diaconie en Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Organist: Gerard van Norel

Koster: Feike Heerschop

Auto: Tjisse van der Heide, tel. 06-45963707

 


Dienst in Leppehiem

19:00 uur, Ds. D. van Bochove, Akkrum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *