Kerkdienst

Zondag 2 juli 2023
9:30 uur, Ds. R. van Zessen, Achlum
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie -Werelddiaconaat Indonesië
Organist: Gerard van Norel
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Feike Heerschop, tel 652291

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *