Kerkdienst

Zondag 26 mei – HEILIG AVONDMAAL
9:30 uur, Ds. F. Verbaas, Langezwaag
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie – Zending Bangladesh
Organist: Gerard van Norel
Koster: Ale Strooisma
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291
Er is vandaag kindernevendienst en JeugdKerkCafé
LEPPEHIEMDIENST
19:00 uur, Dhr. L. v.d. Ven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *