Opening Lantearne Tún

Hierbij nodigen wij u van harte uit om op zaterdag 21 mei a.s. de officiële
opening bij te wonen van de Lantearne Tún. Vorig jaar maart 2021 is de start gemaakt om van de tuin achter “de Lantearne” een tuin te maken die toegankelijk is voor iedereen, voor bewoners van Akkrum, Nes en haar toeristen. Vele vrijwilligers hebben hard gewerkt om de tuin te maken tot wat het nu is. Een duurzame tuin, toegankelijk voor iedereen. Het is nu tijd om de tuin officieël te
openen! Hierbij wordt iedereen uitgenodigd om dit feestelijke moment te vieren. Alle vrijwilligers en belangstellenden: WELKOM!
We hebben inmiddels alle oud-predikanten, zowel van de Gereformeerde Kerk destijds, als van de Hervormde Kerk, uitgenodigd, vanaf het jaar 1965. Een aantal van hen heeft immers in de pastorie gewoond en heeft met het gezin van de tuin genoten. Het programma voor de opening ziet
er als volgt uit. U bent vanaf 10.30 uur welkom voor koffie en thee via de ingang aan de Boerestege. Om 11.00 uur vindt de officiële opening plaats, daarna is er gelegenheid om de tuin te bewonderen en bij te praten. Rond 12.00 uur zullen we een eenvoudige lunch verzorgen en is er de gelegenheid om de Terptsjerke te bezoeken. Heel hartelijk welkom!
Hartelijke groet,
Nynke, Rein en Gepke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *